Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/cerbtrad/public_html/iclabbg.com/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/cerbtrad/public_html/iclabbg.com/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Услуги

Анализът на трансформаторни масла е един от най-ефективните методи за контрол на състоянието на трансформаторите, ранна диагностика и превенция.

В желанието си да предложим цялата гама от анализи в съчетание с професионална интерпретация на резултати, оценка на състоянието на трансформаторите и последващи препоръки, ЦЕРБ обедини усилията си с независимата лаборатория ICLab, Атина, Гърция.

Лабораторията на ЦЕРБ е акредитирана съгласно БДС EN ISO 17025:2006, регистрационен №225 ЛИ от ИА БСА с обхват на акредитация - вземане на проби и изпитване на трансформаторни масла по следните показатели:

• Плътност при 20o C (gr/ml)
• Пробивно напрежение (kV)
• Влагосъдържание (mgH2O / kgoil)
• Пламна температура (oC)
• Киселинно число KOH/g oil
• Наличие на водоразтворими киселини и основи
• Коефициент на диелектрични загуби при 90o C (tg δ)
• специфично обемно съпротивление ( GΩ.m )

Изолационната система на трансформаторите е комбинация от течна (трансформаторно масло) и твърда (целулозна) изолация. Мониторингът и поддържането на качеството на маслото са изключително важни за гарантирането на надеждната работа на масло- напълнените електрически съоръжения. За да се направи оценка на състоянието на течната изолация в трансформаторите се извършват редица анализи: физико-химичен анализ, газ хроматогравски анализ (ГХА), фуранови съединения, корозионна сяра, инхибитори, полихлориранибифенили (PCBs), анализ на инфрачервения спектър и др.

При нормални условия на експлоатация изолационното масло запазва електрическа и химическа стабилност. При наличие на анормални електрически или термични въздействия, маслото може да започне да се разлага, което води до образуване на газове. Характерът, количеството и скоростта на нарастване на отделните газове, които се откриват в маслото, са показателни за вида на зараждащия се дефект в съоръжението. Своевременното откриване на налични газове в маслото и правилната интерпретация на резултатите може да предотврати аварии и скъпо струващи ремонти.

Доброто състояние на твърдата изолация на трансформаторите също е от голямо значение за нормалната им експлоатация. Фурановите съединения, разтворени в маслото са специфичен продукт, получен при термо химичното разрушаване на целулозата. Тези съединения служат като показател за степента на стареене на изолацията и индиректно може да се направи заключение за остатъчния ѝ ресурс.

На базата на резултатите от провеждането на комплекс от лабораторни анализи на трансформаторно масло, Химическата лаборатория към ЦЕРБ ЕАД може да диагностицира пораждащи се дефекти в трансформаторите на много ранен стадий и да предложи конкретни препоръки за последващи действия.