Начало

ДОБРЕ ДОШЛИ В ХИМИЧЕСКАТА ЛАБОРАТОРИЯ - „АЙ СИ ЛАБ БГ“

„АЙ СИ ЛАБ БГ“ ООД е наследник на Химическата лаборатория на "Централна енергоремонтна база" ЕАД (ЦЕРБ), създадена да задоволява потребностите на предприятието, свързани с входящ и изходящ анализ на трансформаторни масла по време на ремонтната дейност на предприятието. Лабораторията се отделя като самостоятелно дружество с новото си име, АЙ СИ ЛАБ БГ, през 2018 г., запазвайки тясната си връзка с ЦЕРБ ЕАД, а също и помещенията и персоналът си на територията на дружеството.

МИСИЯ

Мисията на лабораторията е да предлага всеобхватни анализи, свързани с превантивна поддръжка на трансформатори на индустриални клиенти, електроцентрали, обекти от националната електроразпределителна мрежа и благодарение на резултати от анализите и коментари от квалифицирания си персонал да предоставя ценна информация за състоянието на трансформаторите. По този начин се пестят средства по поддръжка, поради амортизация на съоръженията, повишава се безопасността, а също се предотвратяват и неочаквани спирания на работата. Рутинните анализи са задължителни за този тип съоръжения обикновено също се изискват от застрахователите, което намалява разходите по застраховка. На тяхна база могат да се правят правилни решения по поддръжка.